használati feltételek

 

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

 

1. Használati feltételek és módosításainak elfogadása
Minden alkalommal, amikor belépsz az oldalra, vagy bármely szolgáltatását használod,  a Használati feltételeket elfogadod, melyeket időről-időre módosíthatunk anélkül,  hogy erről külön értesítenénk. Ráadásul, ha egy különleges szolgáltatást használsz  az oldalon, vagy azon keresztül, akkor is ezen Használati Feltételekben foglalt  előírások és irányelvek lesznek érvényesek rád nézve. Olvasd el az Adatvédelmi  nyilatkozat, melyre a Használati Feltételekben hivatkozunk.

 

2. Szolgáltatásunk
Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül a Szolgáltatások (vagy bármilyen  részük) illetve a Szolgáltatások Felhasználó által történő használatának, vagy  az azokhoz való hozzáférésnek a módosítására, felfüggesztésére és megszüntetésére.  Továbbá törölhetjük vagy letilthatjuk minden kapcsolódó Információ és fájl hozzáférhetőségét  vagy használatát. Nem tartozunk felelősséggel sem a Felhasználónak, sem bármilyen  harmadik személynek a Szolgáltatások bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért  vagy megszüntetéséért, sem a kapcsolódó információk elvesztéséért.

 

3. Személyes adatok védelme
A regisztráció során megadott személyes adatokat úgy kezeljük, hogy az megfeleljen  a következőknek:
Adatvédelmi nyilatkozat.

 

4. Kötelezettségek
Teljes mértékben felelős vagy minden információért, adatért, szövegért, programért,  kódért, zenéért, fotóért vagy grafikáért, videóért vagy más anyagért (Tartalom),  melyet a Honlapon keresztül feltöltesz, elküldesz vagy egyéb módon továbbítasz.  Elfogadod, hogy nem tartozunk semmiféle felelősséggel, a megjelent tartalom  hibájáért, hiányosságáért.

Kötelezettséget válalsz arra, hogy a honlap vagy annak szolgáltatásainak használata  során betartod a következőket:

(a) A Honlapon keresztül nem töltesz fel, nem küldesz el és nem továbbítasz  más módon olyan Tartalmat, amely pontatlan, ártalmas, erkölcstelen, pornográf,  becsületsértő, fajgyűlölő, erőszakos, sértő, zaklató vagy bármilyen más okból  kifogásolható, a honlap vagy annak bármilyen szolgáltatását akadályozza vagy  zavarja, vírussal fertőzi, vagy más ártalmas programrészt tartalmaz, vagy megsértheti  a helyi-, nemzeti-, nemzetközi törvényeket.
(b) Nem élsz vissza más cégnevével, vagy jogi személyiségével. Nem nyújtasz  be tartalmat kitalált, vagy egyéb hamis eredetre hivatkozva.
(c) Nem gyűjtöd és tárolod más felhasználók személyes adatait.
(d) Nem használod a honlapot és annak szolgáltatásait reklámcélra, beleértve  a spam, a lánc és egyéb reklámleveleket, piramisjátékokat, vagy egyéb módon  az írásos engedélyünk nélkül.
(e) Az oldalon található tartalmat nem használod fel illetéktelenül, ezzel megsértve  a szerői jogot, védjegyet, szabadalmat, vagy üzleti titkot, helyi-, nemzeti-,  nemzetközi törvényeket.

 

5. Tartalom benyújtása
Bármilyen tartalmat nyújtasz be oldalunkra:
(a) Beleegyezel, hogy használhatjuk világviszonylatban, folyamatosan, nem kizárólagos  joggal és engedéllyel (beleértve bármilyen erkölcsi, vagy más szükséges jogot),  megjelentethetjük, másolhatjuk, módosíthajuk, reklámozhatjuk, arhíválhatjuk,  lefordíthajuk és tovább fejleszthetjük azt egészében, vagy részeiben. Ilyen  használati jogot fogunk alkalmazni minden ismert és a későbbiekben kifejlesztésre  kerülő bármilyen változatra, médiára, technológiára.
(b) Igazolod, hogy minden törvényes, erkölcsi és egyéb joggal rendelkezel, hogy  a fent említett jogokat ránkruházhatod.
(c) Elismered és elfogadod, hogy jogunk lesz (de nem kötelességünk) mérlegelni,  hogy visszautasítsuk, megjelentessük, eltávolítsuk, vagy korlátozzuk az elérhetőségét  a tartalomnak, bármikor és bármilyen okból anélkül, hogy erről külön értesítenénk.

 

6. Harmadik féllel való kapcsolatok
A honlapon keresztül egy harmadik fél termékeit, vagy szolgáltatásait hirdetheti,  vagy elérhetővé teheti. Semmiféle felelősség nem terhel bennünket, ha ezen harmadik  féllel üzleti, vagy egyéb kapcsolatba lépsz.

 

7. Kártérítés
Kötelezettséget vállalsz arra, hogy bennünket, leányvállalatainkat, társulásainkat,  társult feleinket, tisztviselőinket, vezetőinket, alkalmazottainkat, képviselőinket,  független vállalkozóinkat, hirdetőinket és egyéb partnereinket bármely harmadik  fél, minden olyan igénye és követelése alól mentesítesz, és az ezen személyeket  ért minden olyan kárt (az ésszerű ügyvédi díjjakat is beleértve) megtéríted,  amely az általad bíztosított tartalomból, a használati feltételek megsértéséből, vagy mások bármilyen jogainak megsértéséből közvetlenül erednek, illetve amelyek  mindezek következtében léptek fel.

 

8. JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA
MEGÉRTED ÉS ELFOGADOD, HOGY TE VISELED SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERED BÁRMILYEN MEGHIBÁSODÁSÁNAK  ÉS AZ ADATVESZTÉSNEK MINDEN KOCKÁZATÁT, AMELY A HONLAPRÓL KAPOTT BÁRMILYEN TARTALOM  KÖVETKEZTÉBEN LÉPETT FEL, BELEÉRTVE EBBE A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK OKOZTA MINDENNEMŰ  KÁROKAT IS. KIZÁRUNK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTELT, KIJELENTÉST,  SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST, ÉS EGYÉB FELTÉTELT IS. A HONLAP HASZNOSSÁGÁVAL,  MINŐSÉGÉVEL, ALKALMASSÁGÁVAL, SZABATOSSÁGÁVAL, PONTOSSÁGÁVAL ÉS TELJESSÉGÉVEL  KAPCSOLATBAN NEM TESZÜNK SEMMIFÉLE KIJELENTÉST, NEM VÁLLALUNK SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT  VAGY JÓTÁLLÁST.

NEM SZAVATOLJUK ÉS NEM JELENTJÜK KI, HOGY A HONLAP MEGSZAKÍTÁSMENTES, NAPRAKÉSZ,  BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES LESZ. A HONLAP HASZNÁLATA ÁLTAL MEGSZERZHETŐ INFORMÁCIÓK  PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK. A HONLAPRÓL VÁSÁROLT VAGY IGÉNYBE VETT BÁRMILYEN  TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM, INFORMÁCIÓ VAGY EGYÉB ANYAG MINŐSÉGE MEGFELEL  A FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK ÉS KÖVETELMÉNYEINEK, TOVÁBBÁ A HONLAP MINDEN HIBÁJA  KIJAVÍTÁSRA KERÜL.

Az ebben a részben közölt jótállás kizárása csak a vonatkozó jog által megengedett  maximális mértékig érvényes.

 

9. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJÜK A FELELŐSSÉGÉT  MINDENNEMŰ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, JÁRULÉKOS  ÉS BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAG ÜZLET, BEVÉTEL, NYERESÉG,  JÓHÍRNÉV, HASZNÁLATI JOG, ADATOK, ELEKTRONIKUSAN TOVÁBBÍTOTT MEGRENDELÉSEK VAGY  EGYÉB GAZDASÁGI ELŐNYÖK ELVESZTÉSÉÉRT, AMELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL ERED VAGY  AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, BELEÉRTEVE EBBE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ALÁBBI  OKOKBÓL KELETKEZŐ KÁROKAT: (I) A HONLAP HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA;  (II) HELYETTESÍTŐ ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI, AMELYEK A HONLAPRÓL  VAGY AZON KERESZTÜL VÁSÁROLT VAGY KAPOTT ÁRU, ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL KAPOTT ÜZENETEK VAGY A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL  MEGKÖTÖTT ÜGYLETEK KÖVETKEZMÉNYEKÉPPEN MERÜLTEK FEL; (III) BÁRMILYEN HARMADIK  FÉL TEVÉKENYSÉGE VAGY KIJELENTÉSEI A HONLAPON, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN  ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, AZ TRANZAKCIÓK VAGY ADATOK MEGVÁLTOZTATÁSA,  ROSSZHISZEMŰ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁS, TOVÁBBÁ VALÓTLAN ÉS MEGTÉVESZTŐ ÜZLETEK;  VALAMINT (IV) A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ESETLEGESEN LETÖLTÖTT, HASZNÁLT, MÓDOSÍTOTT  VAGY TERJESZTETT TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ.

Amennyiben az irányadó hatályos jogszabályok a károk kizárását vagy korlátozását  nem engedik meg, az ezekre vonatkozó korlátozások nem alkalmazhatóak.

 

10. Jogok fenntartása
A főoldal, az oldalak, a bennük megjelenő összes információ és képanyag, valamint  a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés  hiányában - a honlap tulajdonosaié. Ezen védett anyagokat külön engedély nélkül  nem használhatod fel. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

 

11. Alkalmazható törvény
A Honlapról származó vagy a Honlapról megszerzett Szolgáltatásokra, Tartalomra  és termékekre azon város, ország törvényei irányadóak, ahol a portál tulajdonosai  élnek. A regisztrációval, a portál, vagy annak bármely szolgáltatásának használatával  elfogadod, hogy vita esetén azon város, ország törvényei irányadóak, ahol a  portál tulajdonosai élnek.

 

12. Egyéb információk
(i) Ha a Feltételek bármelyik rendelkezését valamely jogszabály, hatósági előírás  vagy választott bíróság érvénytelennek nyilvánítja a felek megegyeznek az ilyen  rendelkezésnek egy olyan új rendelkezéssel való helyettesítéséről, amely megfelel  a Felek eredeti üzleti céljának, a Feltételek további rendelkezései pedig változatlanul  hatályban maradnak.
(ii) A Feltételek tárgyát képező bármilyen jogról történő kifejezett lemondás,  illetve valamely ilyen jog azonnali gyakorlásának eredménytelen volta nem jelenti  az adott jogról történő végleges, illetve folyamatos lemondást, és nem ad alapot  ilyen joglemondás feltételezésére.
(iii) A jelen Feltételekben foglalt joglemondások és felelősségi korlátozások  sérelme nélkül, a portál tulajdonosai ellen semmilyen személy nem állhat elő  követeléssel, vagy eljárással, kivéve, ha az ilyen eljárás vagy követelés elindításáról  a tulajdonost írásban értesítik 1 (egy) éven belül azt követően, hogy az eljárás  oka először felmerült.
(iv) A Feltételekben meghatározott olyan jogok és kötelezettségek, melyek természetüknél  fogva tovább élnek, a Feltételek hatályának megszűnése után is változatlanul  hatályban maradnak.

 

Cegeslink.hu csapata